Σε αυτόν τον τομέα θα ανακοινώνονται οι ζητούμενες θέσεις εργασίας.


Αν παρόλα αυτά ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Γεώργιος Κατσίφας Α.Β.Ε.Ε. παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας:

- Mε email στη διεύθυνση [email protected] (με θέμα Βιογραφικό) ή

- Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση Γεώργιος Κατσίφας Α.Β.Ε.Ε. 7ο χλμ Λάρισας- Φαλάνης, TK 40011, Λάρισα , με την ένδειξη Βιογραφικό.